Buurtvereniging Gravenrode
© BV Gravenrode
made by ET

Welkom

Onze buurtvereniging is op 7 juli 2006 opgericht door notaris Mr. P. Ummels. De vereniging heeft als doel de leef- en woonomstandigheden in onze buurt  (Boskriek, Haagbeuk, Hazelaar, Zomereik, Heistraat even nummers 4 t/m 18) te bevorderen en de belangen van bewoners te behartigen. Daaronder verstaan we zowel het aanzien van buurt (staat van wegen, groenvoorziening etc.) als ook de menselijke saamhorigheid (ken je buren). Hiertoe worden gedurende het jaar diverse aktiviteiten georganiseerd. Voor wat betreft de leefbaarheid doen we dat in nauw overleg en samenwerking met de gemeente Landgraaf. De saamhorigheid trachten we te bevorderen  door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Onze vereniging kent geen contributie. Een gezin wordt als lid ingeschreven. Daarbij worden (mits toestemming uiteraard) de personalia van alle gezinsleden genoteerd alsmede actuele telefoongegevens en emailadressen. Communicatie vindt dan ook veelal plaats via  emailverkeer. Daarnaast verschijnt periodiek onze  digitale nieuwsbrief. Deze zijn ook terug te vinden onder tabblad Nieuwsbrief. Ook zijn wij op Facebook te vinden. Overeenkomstig onze statuten vindt er jaarlijks minimaal één ledenvergadering plaats. Thans zijn 75 gezinnen reeds lid. Heb je interesse om lid te worden neem dan kontakt op met ons secretariaat secretariaat@bvgravenrode.nl of je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier aanmeldingsformulier
     Buurtvereniging Gravenrode
© BV Gravenrode
made by ET

Welkom

Onze buurtvereniging is op 7 juli 2006 opgericht door notaris Mr. P. Ummels. De vereniging heeft als doel de leef- en woonomstandigheden in onze buurt  (Boskriek, Haagbeuk, Hazelaar, Zomereik, Heistraat even nummers 4 t/m 18) te bevorderen en de belangen van bewoners te behartigen. Daaronder verstaan we zowel het aanzien van buurt (staat van wegen, groenvoorziening etc.) als ook de menselijke saamhorigheid (ken je buren). Hiertoe worden gedurende het jaar diverse aktiviteiten georganiseerd. Voor wat betreft de leefbaarheid doen we dat in nauw overleg en samenwerking met de gemeente Landgraaf. De saamhorigheid trachten we te bevorderen  door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Onze vereniging kent geen contributie. Een gezin wordt als lid ingeschreven. Daarbij worden (mits toestemming uiteraard) de personalia van alle gezinsleden genoteerd alsmede actuele telefoongegevens en emailadressen. Communicatie vindt dan ook veelal plaats via  emailverkeer. Daarnaast verschijnt periodiek onze  digitale nieuwsbrief. Deze zijn ook terug te vinden onder tabblad Nieuwsbrief. Ook zijn wij op Facebook te vinden. Overeenkomstig onze statuten vindt er jaarlijks minimaal één ledenvergadering plaats. Thans zijn 75 gezinnen reeds lid. Heb je interesse om lid te worden neem dan kontakt op met ons secretariaat secretariaat@bvgravenrode.nl of je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier aanmeldingsformulier